Deposit/Retention Accounting System (DRAS)

his software is for the government's offices, corporation, development committee, municipalities which handles all the required records of the deposit and retention of the clients. It helps to the accountant to return the money to the payment party. It shows the total deposit amount of the office, by work wise, party wise, monthly, periodic, personal deposit, main deposit ledger, bank cash book .etc. Software is developed in VB. and Sql server 2000.

यो सफ्टवेयरका विशेषताहरु

 • सम्पूर्ण नेपाली भाषामा तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने र नेपालीमानै प्रतिवेदनहरु हासिल गर्न सकिने ध्ष्लमयधक द्यबकभम कयातधबचभ।
 • धरौटी लेखा प्रणालीलाई हुबहु कम्प्यूटरीकरण गरिएकोृ ।
 • कम्प्यूटरवाटै भौचर उठाउने , प्रविष्टि गर्ने तथा भौचर मूदण गर्न सकिने ।
 • आवश्यक सम्पूर्ण प्रतिवेदन तथा खाताहरुको व्यवस्था भएको ।
 • क-कस्को खातामा के कति धरौटि मौज्दात छ भनि तुरुन्त हेर्न मिल्ने । धरौटि फिर्ता गर्दा खातामा भएको मौज्दात भन्दा वढी फिर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको ।
 • आर्थिक वर्षको अन्तमा रहेका मौज्दातलाई कम्प्यूटरवाटै आगामी आर्थिक बर्षमा नामनामेसी  सहितको जिम्मेवारी सार्ने व्यवस्था गरिएको ।
 • तथ्यांकहरुलाई सुरक्षित राख्न प्रयोगकर्तालाई आधिकारीक पासवर्डको व्यवस्था गरिएकेा ।
 • तथ्यांकहरुलाई संरक्षण गर्न द्यबअपगउ गरी कतयचबनभ मभखष्अभ  मा राख्न र पून ः कम्प्यूटरमा च्भकतयचभ गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।

यो सफ्टवेयर वाट उपलव्ध हुने प्रतिवेदन

 • बैक नगदी किताव ।
 • मुख्य धरौटि खाता ।
 • व्यक्तिगत धरौटि खाता ।
 • धरौटिको मासिक प्रतिवेदन ।
 • धरौटिको बाषिर्क आर्थिक विवरण ।
 • धरौटि बााकिको व्यक्तिगत विवरण ।

 

 

 

Softech Event Canlendar

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Contact Us

Softech Infosys Pvt. Ltd.
Tel:01-2150193, 01-4482444
Sahabhagita Marga, Mid Baneshwor
Kathmandu Nepal
info@softechltd.com.np
softech.infosys

http://www.softechltd.com.np

Develop by : Nirmal Kumar sharma